Siti Sarah buat persembahan selepas 7 tahun

(Sumber dari Astroawani)


Siti Sarah buat persembahan selepas 7 tahun dalam Sambutan Minggu Setiausaha di Menara Kuala Lumpur.
(2 min, 30 saat)

∁∣¡∁k ¡m∂G⋿ ⊤o Close